Allan Schmidt

Seniorrådgiver, Facilitator

“En organisation er nødt til at have et beskrevet formål, og alle medarbejdere skal være bevidste omkring denne eksistensberettigelse. Derudover har ledelsen normalt en ambition for organisationens virke – det, som organisationen skal lykkes med. Strategiarbejdet handler så om at træffe de valg og gøre de ting, som er nødvendige for at komme i mål.”

Allan har bred erfaring med at gennemføre forløb, som handler om få en organisation til at lykkes med ledelsens intentioner. Erfaringerne spænder fra iværksætteri og opstart af nye virksomheder til taktisk og strategisk udvikling i store, offentlige organisationer og private virksomheder. 

At definere de forretningsområder, hvor en virksomhed skal hente sin fremtidige omsætning, bygger på den samme type af forretningsforståelse, som kræves for at forbedre en kørende virksomhed. Allan er særlig god til at analysere og forstå sammenhængene mellem markedsdynamik, interne kompetencer, organisering, styring og ledelse.

Allan har haft ledende stillinger i store, danske virksomheder, og han bidrager med konsulenterfaring fra strategiarbejde og organisationsudvikling.

Allan er flydende i tysk og engelsk, og den teoretiske ballast er formet af baggrunden som cand.merc. i Strategi og Ledelse samt certificeret proceskonsulent.