Case: BEUMER Group A/S

STRATEGOS styrkede BEUMER Group i at navigere strategisk og eksekvere med større effekt

Per Engelbrechtsen, Business Development Director, BEUMER Group A/S:

“I et marked med stigende konkurrence gjorde vi det svært for os selv at eksekvere vores strategi. Samarbejdet med STRATEGOS gjorde vores ledere stærkere, og træningen i de skræddersyede værktøjer har forbedret vores evne til at eksekvere vores strategier og tage højde for vores ‘blinde pletter’. Vi er nu godt på vej til at realisere den økonomiske værdi i vores strategi.”

Udfordring: Strategien blev ikke realiseret tilstrækkeligt

BEUMER Group A/S havde udviklet en strategi med temaet ‘Internal Excellence for External Success’. Strategien skulle sikre, at BEUMER Group A/S blev kundernes foretrukne valg på det globale marked for sorteringsløsninger til bl.a. lufthavne og logistikvirksomheder.

Strategien var blevet værdisat til 35 mio. EUR, men i et marked med stigende konkurrence stod BEUMER Group A/S med en række indikationer på, at det ville blive meget svært at realisere virksomhedens strategiske mål.

Opgaven: Styrk evnen til at eksekvere strategien

STRATEGOS identificerede de vigtigste barrierer i kulturen for at realisere strategien. BEUMER Group vurderede selv, at disse barrierer ’spiste’ over 50% af den økonomiske værdi i strategien.

En skræddersyet værktøjskasse blev udviklet for at engagere hele organisationen i at realisere strategien. Værktøjerne tager højde for, at mennesker tænker forskelligt, og at ’blinde pletter’ i arbejdet med strategi kan koste virksomheden dyrt.

En særligt udvalgt gruppe af medarbejdere blev udnævnt til og trænet i at udfylde rollen som ’Strategy Facilitators’. Deres rolle var at støtte lederne i at igangsætte en ny måde at arbejde med strategi på.

Alle lederne blev desuden trænet en særlig metode til at øge såvel kvaliteten i planerne for de strategiske initiativer som hastigheden i eksekveringen af de strategiske initiativer.

Resultater: Strategisk navigation og eksekvering med effekt

Samarbejdet med STRATEGOS har resulteret i en stærkere og mere fokuseret ledelse, der er mere bevidst om egne styrker og ’blinde pletter’. Populært sagt blev det nemmere for lederne at ”se det usete”.

Lederne lærte på egen krop, hvordan en gennemtænkt afgivelse af kontrol åbner op for et større ejerskab i hele organisationen. Som konsekvens af træningen opnåede lederne en højere træfsikkerhed i kommunikationen og eksekveringen af strategien.

I en ny mødestruktur blev møder med fokus på hverdagens ‘hvirvelvind’ adskilt fra møder med fokus på fremtidens muligheder. Det skabte et stærkt og vedvarende fokus på at navigere strategisk i et marked præget af stor konkurrence – og arbejdet med strategi blev dermed mere agilt og mindre statisk.

I forlængelse af samarbejdet bliver nye ledere individuelt trænet i den nye måde at arbejde med strategi på, hvilket bidrager til at fastholde effekten af den oprindelige ledertræning.

Økonomisk steg omsætningen i BEUMER Group A/S fra 2015 – 2016 med 8% til godt 1,5 mia. kr., mens indtjeningen efter skat steg med 37 mio. kr. fra 49 mio. kr. til 86 mio. kr.

Kort om BEUMER Group A/S

BEUMER Group A/S er placeret i Aarhus og har cirka 600 medarbejdere fra over 20 forskellige nationaliteter. BEUMER Group A/S udvikler, producerer, sælger og leverer sorteringsanlæg at håndtere store mængder baggage i lufthavne og pakker for logistikvirksomheder.

Blandt kunderne kan fx nævnes Nike, Københavns Lufthavne, Heathrow Airport, Amazon.com, H&M, FedEx og Victoria’s Secret. Beumer Group A/S er tyskejet og en del af Beumer koncernen.

Klik her for at læse mere om BEUMER Group A/S.