Bedre kvalitetssikring får CKJ Steel til at vinde nye store opgaver

Carsten Jensen, adm. direktør, CKJ Steel A/S:

”Kvalitetssikring bliver i fremtiden et afgørende beslutningsparameter for vores kunders valg af leverandør. De ønsker både et bedre produkt og en besparelse. For at gøre CKJ til ”Best-in-Class” inden for kvalitetssikring har vi anvendt STRATEGOS’ værktøjskasse til agil eksekvering. Det har givet os en målbar og meget positiv effekt på vores omsætning.”

Udfordringen: Større krav fra kunderne til kvalitet

CKJ Steels vigtigste kunder inden for pharma branchen signalerede, at fuldstændig kvalitetssikring ville blive det mest tungtvejende kriterie for fremtidens valg af leverandør.

Det skyldes, at kunderne ønsker at spare kvalitetssikringen i deres egen værdikæde og dermed en besparelse i deres budget.

På den baggrund var CKJ nødt til at videreudvikle sin nuværende kvalitetssikring, så CKJ globalt set fremstår som ”Best-in-Class”.

Opgaven: Sætte kvalitetssikring over alt andet – med dobbelt hastighed

Det første trin i opgaven for STRATEGOS var at skabe mening og commitment i ledergruppen, så “kvalitetssikring” blev det vigtigste mål overhovedet i CKJ.

Det andet trin i opgaven var at skrue op for ”eksekveringskræfterne”, så ledergruppen ikke længere tabte til ”den daglige hvirvelvind”.

På dette tidspunkt havde CKJs ledergruppe opbygget mange succesfulde erfaringer med at anvende STRATEGOS’ værktøjskasse til agil eksekvering. Opgaven bestod derfor i at fortsætte med samme værktøjskasse for at fastholde en hurtig eksekvering med høj kvalitet.

Resultatet: Store opgaver er vundet, og CKJ er nu “best in class”

I CKJ’s ledergruppe blev der udviklet en stærk fælles holdning om at prioritere “kvalitetssikring” højest blandt CKJs øvrige strategiske mål og indsatser. Ledergruppen tog i den forbindelse et afgørende fælles ansvar.

CKJ’s ledergruppe har som team evnet at fastholde en høj kadence af fremdrift i relation til “kvalitetssikring”. Ledergruppen har derigennem bevist, at de evner disciplinen “agil eksekvering”.

STRATEGOS’ agile værktøjer udgør nu ”rygraden” i CKJ’s eksekveringskultur, og ledergruppen eksekverer på de vigtigste strategiske indsatser.

Den nye kvalitetsstandard har medført, at CKJ har vundet flere store opgaver, som de i flere år ikke var lykkedes med. CKJs kunder får en langt bedre business case, når de vælger CKJ.

Kvalitetskontrollen er derudover blevet digitaliseret, og CKJ tilbyder nu et digitalt internationalt “realtime produkt”.

CKJs vigtigste kunder fremhæver i dag CKJ for den høje kvalitet i forhold til andre leverandører.

Kort om CKJ Steel A/S

CKJ Steel er en af markedets førende leverandører af tanke og rørsystemer til procesanlæg til blandt andet medico-, biotek-, fødevare-, offshore-, energi- og industrivirksomheder. I forbindelse med kåringen af Årets Ejerleder 2016 modtog CKJ Steel Årets Regionale Temapris 2016 på Sjælland for kundefokusering. Fundamentet for CKJ Steels succes er de dygtigste medarbejdere, løbende efteruddannelse og et princip om den højeste kvalitet arbejdet.

Klik her for at læse mere om CKJ Steel