COWI havde udarbejdet ambitiøse strategier, men det gik for langsomt med at implementere dem. STRATEGOS hjalp COWI med at øge implementeringskraften, og det kan mærkes på bundlinjen.

Lars-Peter Søbye, koncernchef for COWI:

“Vi har gennem samarbejdet med STRATEGOS fået en implementeringskraft, som er væsentlig bedre end det, vi hidtil har oplevet. Det giver os en bundlinjeeffekt, der vil være afgørende for fremtiden.”

På jagt efter potentialet i strategien COWI Danmarks ledelse havde lagt ambitiøse strategier for at slå konkurrenterne. Dog syntes man, at implementeringen af strategierne ikke gik stærkt nok i forhold til ambitionerne. For COWI handlede det i høj grad om at bruge ressourcerne i implementeringen mere effektivt. Det var nødvendigt for at styrke konkurrenceevnen på et presset marked.

Ny viden og benchmarking

STRATEGOS dokumenterede på baggrund af en fokuseret analyse, hvad der i praksis har størst effekt på at få strategierne til at leve i hverdagen blandt ledere og medarbejdere. COWI blev benchmarket op imod de godt 100 virksomheder, som STRATEGOS hidtil har rådgivet om effektiv implementering. Det gav nye erkendelser om vigtige indsatsområder.

Forankring hos ledere og medarbejdere

Gennem møder og workshops faciliteret af STRATEGOS blev den nye viden i samarbejde med HR partnerne og ledelsen omsat til specifikke indsatsområder og handlinger. På et særligt lederdøgn omsatte COWI’s 160 øverste ledere den nye viden fra STRATEGOS til en plan for, hvordan strategierne kan forankres mere effektivt hos medarbejderne.

Implementeringskraft og bundlinjeeffekt

Konklusionerne fra samarbejdet med STRATEGOS er efterfølgende blevet indarbejdet i den øvrige leder- og medarbejderudvikling i COWI, fx i de individuelle udviklingsplaner. Samarbejdet med STRATEGOS har samlet set givet COWI en implementeringskraft, der giver en bundlinjeeffekt af afgørende betydning for fremtiden.

Kort om COWI

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed, der arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI har 2.900 medarbejdere med base i Danmark og 3.100 fordelt på afdelinger, projektkontorer og datterselskaber i Europa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Nordamerika.