Daurehøj Erhvervsbyg: Overskudsgraden skal styrkes!

Birger Daurehøj, ejerleder, Daurehøj Erhvervsbyg:

”De forretningsmæssige resultater blev synlige efter kort tid. Med stor erfaring og engagement bidrog Strategos til at skabe fremdrift. Værktøjerne vi brugte var konkrete og anvendelige. Vores fremdrift og handlekraft blev sikret gennem tæt sparring med ledelsen, involvering af de vigtigste nøglespillere og en effektiv måde at organisere vores ledergruppe.”

Udfordringen: Afgørende at styrke overskudsgraden

Daurehøj Erhvervsbyg er de sidste år vokset kraftigt og har ca. 120 ansatte. Omsætningen er steget, men overskudsgraden er ikke tilfredsstillende. For direktionen og bestyrelsen var det derfor vigtigt at styrke overskudsgraden.

For at lykkes er det nødvendigt at involvere hele organisationen, samt skabe klare og tydelige roller i vores daglige samarbejde. Desuden er det nødvendigt for Daurehøj Erhvervsbyg at kunne fremvise forbedrede resultater hurtigt.

Løsningen: Skabe fremdrift med det samme

Konkrete og anvendelige værktøjer blev udviklet, så Daurehøj Erhvervsbyg er sikre på, at de vigtige beslutninger bliver taget på et kvalificeret grundlag.

En væsentlig stigning i overskudsgraden inden for 12 måneder, blev en afgørende ambition. Det målbare mål er fastsat i et samarbejde mellem bestyrelsen, direktionen, samt de vigtigste nøglespillere.

Et tværgående lederteam (et såkaldt Powerteam) er etableret. Teamet sikrer en fast kadence af fremdrift. En visuel tavle er omdrejningspunkt for powerteamets arbejde. Alle aktiviteterne er synlige for alle medarbejdere.

Den visuelle tavle er omdrejningspunktet for powerteamets fremdrift. Ved hvert møde i powerteamet bliver et sprint aftalt. Et sprint er et afgrænset tidsforløb, hvor en eller flere i powerteamet committer sig til at gøre en aktivitet færdig.

De typiske forhindringer i kulturen (”jeg har ikke tid!”, “der er ferie”, ”jeg ved ikke hvad jeg skal gøre?”, ”jeg synes, det er en dårlig idé”, etc.) bliver overvundet ved, at powerteamet behandler og fjerner disse.

Resultatet: Hurtig effekt på bundlinjen og i organisationen

Efter kort tid er det muligt at dokumentere tal, der styrker indtjeningen.

Hele organisationen har været med til at ændre og tilpasse afgørende arbejdsprocesser, som får overskudsgraden til at stige. Ved at hele organisationen tager ansvar er de fleste forhindringer fjernet.

Ledergruppen har sat den rigtige kurs, der skaber den afgørende energi i hele medarbejdergruppen. Powerteamets konstante fremdrift sikrer, at de planlagte resultater realiseres.

Nøglespillerne og resten af organisationen yder og bidrager mere end forventet. Resultatet er at både lederne og medarbejderne styrker indtjeningen markant bedre end tidligere.

Kort om Daurehøj Erhvervsbyg

Daurehøj Erhvervsbyg A/S tilbyder byggestyring af totalentrepriser og hovedentrepriser samt egenproduktion i tømrer- og snedkerentrepriser.

Daurehøj Erhvervsbyg har mangeårig erfaring i komplekse byggeprojekter, renovering og modernisering, samt et bredt referencekatalog med alt fra almennyttige boligprojekter til private uddannelsesinstitutioner og en hel kirke!

Daurehøj  Erhvervsbyg arbejder med alle former for byggeopgaver indenfor nybyggeri, renovering og energirenovering.

Daurehøj Erhvervsbyg vigtigste opgave er først og fremmest at rådgive kunderne, for at finde den bedste løsning.

Klik her for at læse mere om Daurehøj Erhvervsbyg