Af Mark Holst-Mikkelsen, ph.d. i praktisk strategieksekvering og virksomhedsrådgiver

Det er ikke nok at tænke kloge tanker, udstikke en retning og bede organisationen udrulle strategien. Hjerne, hjerte og fødder er for- udsætninger for succesfuld strategieksekvering – og ledelsen skal gå forrest. Sker det ikke, kan en dårligt eksekveret strategi skade mere, end den gavner.

Strategien skal ind under huden på ledere og medarbejdere, men en transplantation gør det ikke. Som en levende organisme vil virksomheden frastøde strategien, hvis den opleves som et uvelkomment, udefrakommende fremmedlegeme. Langt større succes får virksomheden, der anerkender, at strategi-arbejde og -eksekvering er en løbende proces, som hele organisationen er en del af.

Svag eksekvering giver bagslag
Adskiller virksomheden udvikling af strategien fra selve eksekveringen, har det en skadelig indvirkning på evnen til at eksekvere. Problemet opstår, når topledelsen tager total kontrol over udviklingen af strategien og har en fejlagtig antagelse om, at en god forståelse for strategien udgør bindeleddet mellem udvikling og eksekvering. En solid dansk industrivirksomhed overså dette og indførte ændringer i virksomhedens tilgang til salg. Budskabet blev forstået, men uenighed, irritation og misundelse blandt sælgerne kom til at betyde en nedgang i salget i stedet for den for- ventede vækst på 40 %.

70% af de udviklede strategier bliver ikke ført ud i livet som planlagt. Dermed går virksomhederne og samfundet glip af en gigantisk værdiskabelse.

Kvaliteten lider under ønsket om fremdrift
Traditionel styring og ledelse af strategieksekvering inde- bærer typisk et stærkt fokus på opfølgning. Det giver god mening at arbejde med mål- bare KPI’er, men det må ikke gå ud over arbejdet med de mere emotionelle kræfter i
organisationen. Jeg ser desværre ofte, at ledelsen glemmer at investere den nødvendige tid og opmærksomhed i at mobilisere og styre de usynlige kræfter i en organisation. Så hvordan gør man den del mere konkret? Min forskning viser, at der bl.a. skal langt mere dialog til.

Skærmbillede 2015-06-29 kl. 13.58.51