Danske Konferencecentre – STRATEGOS hjælper teamet med at realisere de ambitiøse mål

Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid, direktør, Danske Konferencecentre:

”Med afsæt i vores ambitioner har STRATEGOS støttet os i at ændre nødvendige kritiske rutiner i vores virksomhed. STRATEGOS har hjulpet med vores teamdynamik, som både er en styrke og en snubletråd for os. STRATEGOS har demonstreret at balancere et forretningsperspektiv med en væsentlig psykologisk indsigt. Vores team er langt mere selvledende i dag, og teamet er hovedårsagen til vores forretningsmæssige succes.”

Situationen: Ambitionen er vækst på et hurtigt bevægende digitalt marked

Danske Konferencecenter havde stærke ambitioner om at vokse og skabe en tydelig positionering i forhold til konkurrenterne. Det stillede bl.a. krav om at afkode kundernes konstant forandrede behov, tilpasse produkterne, justere de interne processer, indarbejde nye rutiner og rollefordelinger, samt udvikle kulturen i en ny retning.

Listen med opgaver, der skulle løses for at indfri de strategiske ambitioner, var lang. Teamet som helhed og individuelt skulle derfor hurtigt blive i stand til at tage mange vigtige beslutninger.

Opgaven: Organisationen skal styrkes, så vi kan nå vores mål

Opgaven for STRATEGOS bestod i at styrke teamets samlede evne til at realisere de stærke ambitioner. Opgaven blev løst ved at arbejde med fire parallelle indsatser:

1.     Bevidsthed om teamets styrker og ’blind spots’

2.     Coaching af ledelsen (særligt fokus, rolle, kommunikation)

3.     Engagering af nøglespillere

4.     Særligt fokus på selvledende teams

Resultater

Danske Konferencecentre har oplevet en historisk vækst og har fornyet sig selv på en række centrale punkter:

Bedre kompetenceudnyttelse. Hvert medlem i teamet har fået langt større indsigt i egne og kollegernes styrker og ’blind spots’.  Det indebærer, at teamet udnytter hinandens kompetencer langt bedre.

Hurtigere og bedre beslutninger er blevet en del af det daglige samarbejde.

Den øget produktivitet i forhold til både drifts- og udviklingsopgaverne er tydelig for alle. Tydeligere roller og ansvar i teamet er etableret: Kontrol- og feedback mekanismer, mødestrukturen er blevet omdefineret, og den enkelte har fået bedre muligheder for at bidrage personligt.

Det dybere kendskab til hinanden har medført en mere effektfuld kommunikation i teamet.

Selvledende team. Overordnet er teamet blevet en langt mere selvledende enhed.

Kort om Danske Konferencecentre

I over 20 år har Danske Konferencecentre (DKBS) hjulpet mødeplanlæggere med at finde steder til konferencer, møder, events, firmafester osv. Danske Konferencecentre leverer den bedste service og de bedste arrangementer, både til partnere og kunder. Danske Konferencecentre er kvalitetsbevidste og servicemindede.

Klik her for at læse mere om Danske Konferencecentre