FLSmidth Airtech er under hårdt pres på det globale marked for miljøteknologi til røggasrensning. STRATEGOS træner lederne i at eksekvere hurtigere og bedre, og FLSmidth Airtech er godt på vej til at realisere meget ambitiøse målsætninger


Carsten R. Lund, global chef for FLSmidth Airtech: 

“STRATEGOS har på en jordnær og konstruktiv måde grebet vores formuleringer af vision, strategier og mål, og de har sikret, at vi i fællesskab fik lavet en samlet strategi. Med en udpræget ”no bullshit” approach har STRATEGOS sikret systematik, fremdrift og alignment.”

Benhård konkurrence

FLSmidth Airtech er under hårdt pres på det globale marked for miljøteknologi til røggasrensning. ’Low Cost Suppliers’ fra især Kina og Indien pressede priserne i bund, og den globale finanskrise medførte færre ordrer. Efter egen målestok var FLSmidth Airtech heller ikke dygtig nok til at få nye produkter hurtigt ud på markedet og udnytte organisationens globale viden og know-how.

Systematisk træning i effektiv eksekvering

I en presset hverdag har STRATEGOS trænet lederne i en særlig systematik, der har givet effektivitet, kvalitet og fremdrift i strategierne. Opgaven blev løst ved fra starten at fastholde ledernes fokus på de afgørende forudsætninger for effektiv eksekvering af strategierne.

STRATEGOS bidrog desuden til, at FLSmidth Airtech undgik farlige faldgruber i det strategiske arbejde, som andre virksomheder ofte overser.

Strategi i øjenhøjde

Hvis en strategi skal leve i hverdagen, skal dens vitale budskaber oversættes og give mening på alle niveauer i organisationen. Erfaringen viser, at mellemlederne er helt afgørende for at få strategier til at leve i hverdagen. Colin Harter, afdelingsleder FLSmidth Airtech, siger:

“Jeg har oplevet mange strategiforløb, som ikke er blevet omsat til handling i hverdagen. STRATEGOS har gennem en meget jordnær tilgang til strategi og en logisk systematik lært os, hvordan vi selv kan skabe alignment og få strategierne til at leve i hverdagen.”

Resultatet

FLSmidth Airtech er nu væsentligt bedre klædt på til den globale konkurrence, fordi:

  • Den fælles vision og de nye strategier er blevet forankret på alle niveauer.
  • Medarbejderne kan se meningen med strategierne, og de føler stort ejerskab for implementeringen.
  • Lederteamet er styrket til at gøre fælles front mod de globale udfordringer.

Dermed er fundamentet lagt for at blive den mest konkurrencedygtige spiller på markedet for miljøteknologi til røggasrensning.