Helena Kalsmose

Executive coach, konsulent

”Som coach er jeg optaget af det personlige lederskab, i at forankre handlinger i en dybtfølt mission og få den autentiske kommunikation frem. Som kommunikationsrådgiver er jeg ligeså interesseret i at få alle med, når forskellige præferencer, fokus og kommunikationsstile skal fungere sammen i en organisatorisk sammenhæng. Bevidsthed om egne og andres præferencer er et godt sted at starte, hvis man vil kommunikere autentisk og få andre med.”

Helena arbejder med den enkelte leders bevidsthed og indsigt i egne tænke- og handlemønstre i forhold til strategier. Desuden underviser og træner hun ledere i autentisk og effektfuld kommunikation.

Helena er Cand. Mag i Sprog og Kommunikation og certificeret executive coach. Hun har tidligere arbejdet med intern kommunikation i bl.a. TDC og Atkins Danmark og med kreativitet og innovation hos konsulentvirksomheden Innovator.

Helena er desuden certificeret i ’Whole Brain’ værktøjet, som bruges til at kortlægge, hvordan mennesker tænker, agerer og kommunikerer. Dette har stor betydning i forhold til at udvikle den fulde styrke i det strategiske arbejde.

Helena er også certificeret i ’Motivation Factor’, der bl.a. gør det muligt at kombinere ydre og indre motivation i det kontinuerlige arbejde med at udvikle og eksekvere strategier.