John Bay

Seniorrådgiver, Facilitator (Partner)

Lederen er ansvarlig for realisering af strategien. Det er dog en fejltagelse at tro, at strategi kun er for lederen. At engagere de vigtigste bidragsydere i organisationen er et nøgleprincip i strategiarbejdet, som mange ledere overser. Hvis ikke lederen er opmærksom på sine egne styrker og udviklingsområder, kan lederen selv blive den største barriere for at lykkes med strategiarbejdet.”

I mere end 10 år har John bistået organisationer med at styrke lederen og teamet i arbejdet med strategi. Både som rådgiver og underviser.

John har erfaring med at rådgive ledere i forhold til de vigtige strategiske beslutninger samt den afgørende eksekveringsfase. Forandringsledelse er en del af Johns faglige DNA, hvilket er en naturlig del af det meste strategiarbejde. Johns særlige fokus er at hjælpe ledere til at engagere mellemledere og medarbejdere i så høj grad – og så tidligt som muligt i arbejdet med strategi.

At få lederen til at kigge ind i sig selv sker automatisk for John i sit arbejde. Målet er at skabe erkendelse hos den enkelte leder om styrker og udviklingsområder i arbejdet med strategi. Typisk er det hos lederen selv, at de fleste barrierer for succes fødes. John er en erfaren underviser og har trænet mange leder- og medarbejdergrupper.

John har en omfattende værktøjskasse, der kan tilpasses både SMV og internationale virksomheder. Eksempler på områder, hvor ledere efterspørger Johns hjælp, er i forhold til mål, delegering og prioritering, kommunikation, udvikling og vurdering af medarbejdere, at sætte det rigtige team, samt implementering af større forandringsprogrammer.

Johns helhedstænkning er født ud af flere års tæt samarbejde med ledere og ledergrupper – både som intern sparringspartner og ekstern rådgiver.

John er certificeret i forskellige ledelsesværktøjer, personprofiler og værktøjer til forandringsprocesser.