Lasse Skovgaard

Seniorrådgiver, Facilitator

”Hvorfor vinder din virksomhed? Det spørgsmål kan mange ikke svare fyldestgørende på, eller også er der mange forskellige svar i samme virksomhed. Det betyder reelt, at virksomhedens unikke værdskabelse i forhold til kunderne er uklar. Strategi handler i høj grad om at skabe en fælles forståelse i hele virksomheden for ”hvorfor vi vinder” – og dermed grobund for at mobilisere en begejstring og handlekraft. Det kan sikre en hurtigere og mere effektiv eksekvering af virksomhedens planer.”

Lasse har solid praktisk erfaring med strategisk udvikling og eksekvering, bl.a. som HR Director for nogle af Danmarks største virksomheder, og han har arbejdet både internationalt og globalt. Lasse motiveres af at sikre, at strategiske tiltag og forandringer giver mening, og at de i sidste ende gør en forskel for virksomhedens konkurrenceevne.

For Lasse er det afgørende, at kunderne og markedet kommer før alt andet. Fordi med det udgangspunkt kan der arbejdes med retningen for virksomheden, organisationen, kulturen m.m. Derved bidrager Lasse til at skabe positive forandringer, som forankres i hele organisationen. I processen bruger Lasse i høj grad sin erfaring med udvikling af mennesker og viden om relationer til at udfordre den enkelte leder og organisationen som helhed.

Teoretisk har Lasse en HD i organisation og virksomhedsledelse, og han er derudover certificeret i brug af forskellige testsystemer som JTI, Hogan, PI/PLI Master Person Profil, GIA etc. Dette er suppleret med en gruppedynamisk proceskonsulent uddannelse, som er yderst værdifuld i arbejdet med ledergrupper, når der skal udvikles og eksekveres på strategier.