Mark Holst-Mikkelsen

Træner, Facilitator, Rådgiver (Partner)

Mange oplever, at problemerne med en strategi opstår, når planen skal omsættes til handling. Gennem en helstøbt tænkning om strategi, hvor udviklingen af strategien tænkes sammen med eksekveringen, kan mange virksomheder undgå disse problemer og nå markant hurtigere i mål.

Mark er grundlægger af STRATEGOS. Han har stor erfaring med at udvikle lederes evne til at mobilisere hele organisationen og sikre den nødvendige fremdrift i strategiarbejdet. Mark har gennem tiden arbejdet for et bredt spektrum af danske og internationale virksomheder og organisationer.

Mark er også en efterspurgt formidler, foredragsholder og underviser. Bl.a. underviser han i ‘Strategic Change Management’ på CBS samt i strategi og eksekvering på kursusforløb på CBS Executive.

I samarbejde med Flemming Poulfelt, professor i ledelse og strategi på CBS, har Mark skrevet bogen Strategi med mening. Denne bog tager afsæt i den handlingsforskning, som CBS og STRATEGOS har gennemført i samarbejde med mere end 100 private og offentlige organisationer.

Mark har en Ph.d. i strategieksekvering i praksis fra CBS, og han er forinden uddannet cand. merc. i strategi og ledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus. Han har også suppleret med HD-fag i markedsføring og MBA-kurser i USA.

En uddannelse som gruppedynamisk proceskonsulent hjælper desuden Mark til at facilitere de processer, som ledergrupper gennemgår i arbejdet med at udvikle og eksekvere strategier.

Herudover er Mark certificeret i at kortlægge og udvikle beslutningsstile gennem brug af værktøjet ‘Decision Dynamics’, hvilket bidrager til at øge såvel beslutningskraften som eksekveringsevnen hos ledere på alle organisatoriske niveauer.

Som certificeret i ‘Whole Brain’ værktøjet kan Mark desuden kortlægge, hvordan mennesker tænker, agerer og kommunikerer. Dette har stor betydning i forhold til at sikre den nødvendige fremdrift i eksekveringen af strategier.