Mission: Accelerere fremdrift

 

Vi brænder for at accelerere fremdriften på vores kunders forretningskritiske indsatser.

Baseret på forskningsbaseret viden og tung praktisk erfaring arbejder vi for, at ledere omsætter deres ambitioner til virkelighed.

For at maksimere værdiskabelsen arbejder vi systematisk med at gøre alle ledere og medarbejdere til aktive bidragsydere.

Dermed bliver organisationen mere konkurrencedygtig, og ambitionerne kan realiseres hurtigere.

 

Vision: Målbare kvantespring

 

Vi stræber efter, at vores kunder laver kvantespring, der målbart skaber forretningsmæssig værdi.

Foruden at skabe et kvantespring som følge af samarbejdet stræber vi også efter, at lederne udvikler kompetencen til selv at kunne gøre det igen og igen.

Ved at udvikle evnen til kvantespring kan virksomheden bedre modstå fremtidige udfordringer og vinde over konkurrenterne.

Vores vision udtrykker derfor også en stræben efter at sætte et blivende fodaftryk i eksekveringskulturen.

STRATEGOS’ team

Mark Holst-Mikkelsen

Mark Holst-Mikkelsen

Seniorrådgiver, facilitator (partner)

mhm@strategos.dk
+45 26 70 72 00

Læs mere om Mark her

Erik Plauborg

Erik Plauborg

Seniorrådgiver, Associeret Partner

ep@strategos.dk
+45 4064 8787

Læs mere om Erik her

John Bay

John Bay

Seniorrådgiver, facilitator (partner)

jb@strategos.dk
+45 22 837 837

Læs mere om John her

Helena Kalsmose

Helena Kalsmose

Konsulent, Coach

hk@strategos.dk
+45 21 29 82 60

Læs mere om Helena her

Allan Schmidt

Allan Schmidt

Seniorrådgiver, facilitator

as@strategos.dk
+45 20 70 20 49

Læs mere om Allan her

Søren Obed Madsen

Søren Obed Madsen

Seniorrådgiver, facilitator

som@strategos.dk
+45 60 61 10 77

Læs mere om Søren her

Vores inspirationskilder

I Strategos er vi inspirerede af en række dygtige mennesker, der gennem deres forskning eller observationer beriger os med perspektiver på den verden, som organisationer og deres strategier fungerer i. Nedenfor har vi samlet et udvalg af disse mennesker, og vi er altid parate til en dialog om deres budskaber.

Gary Hamel

Gary Hamel er en af de førende ledelseseksperter i verden. Han har sat en ny dagsorden utallige gange, bl.a. ved at sætte fokus på betydningen af en virksomheds kernekompetencer og vigtigheden af at gøre en virksomhed tilstrækkelig fleksibel til at modstå fremtidens udfordringer i en omskiftelig verden.

Desuden har Gary Hamel haft samlet 30 af de dygtigste ledelsestænkere og forskere til en konference om følgende tema: Hvilke store udfordringer skal tackles for at genopfinde ledelse og gøre ledelse mere relevant i en omskiftelig verden?

Resultatet af konferencen blev 25 såkaldte ”moon shots” for fremtidens ledelse, der bl.a. satte fokus på følgende: Der skal være et højere formål med ledelse, væsentligt flere skal involveres i at sætte den strategiske retning, ledere skal trænes i at se sammenhænge og tænke i helheder, samt at strategi skal genopfindes som en kontinuerlig proces.

Chris Argyris

Chris Argyris er om nogen en pioner inden for læringsteori. Hans teorier om single og double loop læring har været en fantastisk inspirationskilde for mange ledere i deres jagt efter bedre resultater.

Argyris har gjort det tydeligt, at noget af det sværeste kan være at lære dygtige mennesker, hvordan man lærer. Det mener vi er særligt relevant i det strategiske arbejde, hvor det næsten altid er særdeles kompetente og dygtige mennesker, der får til opgave at udarbejde nye strategier.

Netop i strategiarbejdet mener vi, at der er et stort behov for at indarbejde mere fokus på læring, ikke mindst i forhold til hvordan den bagvedliggende tænkning i det strategiske arbejde påvirker resultaterne.

Peter Senge

Peter Senge, senior lektor ved MIT Sloan School of Management, satte med bogen ”Den Femte Disciplin: Den lærende organisations teori og praksis” læring på agendaen i ledergrupper verden over. Et vigtigt budskab i denne bog er, at en organisation hele tiden lærer nyt i en konstant tilstand af tilpasning og forbedring.

Ifølge Senge er forudsætningen for at realisere en organisations potentiale, at man arbejder bevidst med læring i hele organisationen. Han fremhæver betydningen af at forstå helheden og den situation, som organisationen befinder sig i. Dette indebærer at se sammenhænge mellem forskellige hændelser og handlinger, for at man dermed kan afdække årsager bag de virkninger, man observerer.

I forhold til det strategiske arbejde består udfordringen i at sikre, at den enkeltes læring bidrager til at fremme de overordnede ambitioner for organisationen.

Otto Scharmer

Ifølge Otto Scharmer er de resultater, vi opnår, en konsekvens af kvaliteten i vores opmærksomhed i nuet.

Det er særligt relevant i strategiarbejdet, fordi en leders opmærksomhed i såvel udviklingen som eksekveringen af strategier skaber fundamentet for de resultater, som det er muligt at opnå.

Derfor skal traditionelt strategiarbejde kombineres med at kigge indad og koble egen tænkning og adfærd med den effekt, som opnås i organisationen.

Ralph Stacey

Ifølge Ralph Stacey er det en illusion at tro, at ledelsen i et turbulent og omskifteligt miljø kan styre organisationen ved at definere en overordnet plan, som efterfølgende implementeres af medarbejderne.

Stacey argumenterer derfor for, at den langsigtede planlægning med specifikke mål og politikker skal erstattes af et mere procesorienteret fokus på at udvikle organisationens strategiske parathed.

Dette mener vi stiller alvorlige spørgsmålstegn ved den måde, som mange virksomheder arbejder med strategi på.

Roger Martin

Ifølge Roger Martin kan det gøre stor skade på en organisation, når man adskiller udvikling af en strategi fra eksekveringen af den. Ikke desto mindre sker dette i mange virksomheder.

Tendensen til at adskille udvikling fra eksekvering vokser bl.a. ud af en holdning om, at man kan have en fantastisk strategi, man ”bare” ikke formår at føre ud i livet. Denne måde at tænke på er ifølge Roger Martin en væsentlig forklaring, når en organisation ikke lykkes med sine strategier.

Med inspiration i bl.a. Roger Martins pointer ser vi et stort behov for at ændre på den grundlæggende tilgang til strategi, som mange organisationer lægger for dagen.