Landinspektørvirksomheden Skel.dk har lært at navigere hurtigere og bedre i et marked med stor konkurrence

Michael Thomsen, adm. direktør, Skel.dk:

“Samarbejdet med STRATEGOS har givet os bedre muligheder for som virksomhed at navigere effektivt i et marked med stor konkurrence. Vi er nu i stand til at træffe bedre beslutninger og gøre det hurtigere. Desuden har vi lært en metode til at skabe fremdrift på vores Must-Win-Battles, så vi bedre og hurtigere kan nå vores ambitiøse mål.”

Situation: Der må ikke hviles på laurbærrene!

Fra 2014 – 2017 har Skel.dk fordoblet sin omsætning og på bare 2 år ansat 28 nye medarbejdere. På trods af denne massive vækst og de udfordringer, som det naturligt afføder, blev Skel.dk i 2017 (som den første landinspektørvirksomhed i branchen) certificeret som ‘Great Place to Work’ og kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser.

For ikke at ”hvile på laurbærrene”, besluttede Skel.dk i starten af 2017 at styrke lederne i den måde, som Skel.dk arbejder med de vigtigste indsatser for virksomhedens fremtid, også kaldet deres ’Must-Win-Battles’.

Opgaven: Gør Skel.dk bedre til at arbejde med Must-Win-Battles

STRATEGOS har i tæt samarbejde med Skel.dk udviklet en skræddersyet metode og proces, der gør det muligt at gennemføre Must-Win-Battles mere succesfuldt, end hvad der hidtil har været muligt.

Metoden imødekommer og udnytter, at mennesker tænker forskelligt og har forskellige perspektiver på en særligt vigtig indsats eller beslutning.

Ledergruppen, bestyrelsen og projektlederne er alle blevet trænet i den særlige metode for Must-Win-Battles, der i særlig grad matcher kulturen i Skel.dk.

Træningen blev i første omgang gennemført med en særligt vigtig indsats som omdrejningspunkt, hvorefter metoden og processen blev bredt ud til andre Must-Win-Battles samt til bestyrelsen og projektlederne.

Resultater: Bedre beslutninger og mere fremdrift

Samarbejdet med STRATEGOS har gjort ledergruppen i stand til som gruppe at træffe bedre beslutninger om virksomhedens fremtid – og ikke mindst gøre det på kortere tid end hidtil.

Ledergruppen har også lært nye metoder til at skabe fremdrift på de vigtigste indsatser for virksomhedens fremtid, så Skel.dk’s høje ambitioner i endnu højere grad omsættes til handling.

Den fælles ramme og metode har skabt en stærk motivation og fremdrift, hvor bestyrelsen, ledergruppen og projektlederne alle byder ind på en fokuseret og målrettet måde.

Alle med ledelsesansvar har nu et fælles sprog, som fremadrettet gør det muligt at arbejde mere fokuseret og effektivt med strategier og Must-Win-Battles.

Kort om Skel.dk

Skel.dk er et partnerdrevet landinspektørfirma med ca. 60 ansatte fordelt på fem afdelinger i henholdsvis Holbæk, Kalundborg, København, Slagelse og Sorø. Skel.dk leverer landinspektørydelser, fx i form af landmåling, lokalplanlægning og rådgivning om ejendomsdannelse og -udvikling. Skel.dk er ISO-certificeret og er i dag vokset til at være blandt de største i branchen. Dette skyldes ikke mindst et konstant fokus på intern forbedring og værdiskabelse for kunden, samt et solidt organisatorisk fundament.

Klik her for at læse mere om Skel.dk

Billedet illustrerer ledende medarbejdere fra Skel.dk i forbindelse med certificeringen som ‘Great Place to Work’ 2017.