Søren Obed Madsen

Seniorrådgiver, facilitator

”At kunne lave den helt rigtige strategi lyder forførende. Problemet er bare, at ingen strategi virker, uden at mennesker i organisationen gør noget for at føre den ud i livet. Ressourcerne bruges alt for tit på at lave strategien, uden at der er tænkt nok over, hvad mennesker skal gøre, når strategien er færdig.”

Søren fungerer i Strategos som rådgiver, facilitator og oplægsholder. Det sker ved siden af hans arbejde som forsker på  CBS, hvor han også underviser i forskellige strategifag.

I forlængelse af Strategos’ øvrige forskning gennemført i samarbejde med CBS har Søren en Ph.d. i, hvordan ledere nedbryder og oversætter strategier. Denne Ph.d. var en del af det strategiske forskningsprogram Fremtidens Offentlige Lederskab, der blev gennemført i et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet og CBS.

Med en Cand.scient.pol fra Københavns Universitet med i bagagen trækker Søren desuden på sine erfaringer som kommunikationsrådgiver i en række politiske organisationer. Sørens praktiske erfaringer med at sikre effektfuld kommunikation er en stor hjælp, når han rådgiver ledere i at oversætte og implementere strategier. Netop evnen til at kommunikere effektfuldt hænger tæt sammen med evnen til at nedbryde og oversætte strategier.

Søren løser primært opgaver for offentlige, politiske og non-profit organisationer.