Amerikansk erhvervsliv har nu fået øjnene op for de resultater, som STRATEGOS og CBS har skabt på forskningen indenfor forankring og eksekvering af strategier.

Sammen med 16 andre bidragsydere fra førende akademiske programmer verden over og udvalgte Fortune 100 organisationer har Mark Holst-Mikkelsen fra STRATEGOS og Flemming Poulfelt fra CBS bidraget med et kapitel til bogen Strategic Organization Development: Managing Change for Success.

Bogens vigtigste pointe er, at organisationsudvikling og forandring skal håndteres med en strategisk synsvinkel. I den sammenhæng har Mark Holst-Mikkelsen og Flemming Poulfelt bidraget med kapitlet: Getting Strategy to Work: Achieving Strategic Effectiveness in Practice.

Køb bogen her.