Miljøministeriets koncept for resultatkontrakter var blevet administrativt ressourcekrævende og meget lidt strategisk. STRATEGOS hjalp derfor Miljøstyrelsen med at udvikle en ny generation af resultatkontrakter, der gør det muligt at nedbringe ressourceforbruget og samtidig arbejde mere strategisk.

Astrid Jacobsen, kontorchef i Miljøstyrelsen: 

“Det har været spændende i projektet at vurdere resultatkontraktens styringsværdi i sammenhæng med en kvalitativ analyse af forskellige medarbejdergruppers og lederes opfattelse af strategi og styring i Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen viste bl.a., at der i organisationen er forskellige styringsbehov både på kort og lang sigt, Det var et godt grundlag for at målrette vores nye generation af resultatkontrakten.”

Styringsværktøj med begrænset værdi

Finansministeriet har åbnet op for, at mål– og resultatstyringen i højere grad kan afspejle de særlige styringsbehov, som findes i departementer og statslige institutioner. Dette var særligt relevant for Miljøministeriet, hvis koncept for resultatkontrakter var blevet administrativt ressourcekrævende og meget lidt strategisk. Denne situation var uholdbar i længden, og Miljøministeriet valgte derfor at udvikle et nyt koncept for resultatkontrakter.

Analyse bragte styringsbehovene frem i lyset

STRATEGOS gennemførte en systematisk kvalitativ analyse med brug af dybdeinterviews, der blev kodet og analyseret. Den kvalitative analyse, som blev valideret op imod STRATEGOS’ kvantitative analyser i mere end 100 andre organisationer, dokumenterede markante forskelle i styringsbehovene mellem Miljøministeriet og Miljøstyrelsen. Disse forskelle var særligt relevante for Miljøstyrelsen, da kontorcheferne havde fået en ny og mere fremtrædende rolle i det strategiske arbejde.

Nyt koncept for resultatkontrakt mindsker ressourceforbruget

Baseret på STRATEGOS’ analyse blev det muligt at udvikle en ny generation af resultatkontrakter, der gør det muligt at nedbringe ressourceforbruget og samtidig arbejde mere strategisk.

Bente Nielsen, sekretariatschef i Miljøministeriets departement, udtaler:

“Miljøministeriet havde et ønske om at gøre resultatkontrakten for Miljøstyrelsen mere strategisk fokuseret og mindre administrativt ressourcekrævende. Samarbejdet med STRATEGOS har bidraget til udviklingen af redskaber, der fremover også vil kunne give en forøget værdi til mål- og resultatstyringen i hele Miljøministeriet.”

Bedre strategisk fokus

Miljøministeriet har fået redskaber og værdifuldt input til at matche behovene for styring i både departementet og styrelsen. Det skyldes ikke mindst, at processen for tilblivelse, gennemførelse og opfølgning er blevet en del af det samlede koncept. Den nye resultatkontrakt gør det dermed nemmere at fokusere på det, som er strategisk vigtigt, samtidig med en forbedring af ressourceudnyttelsen.