Case: Masterforløb i ’Ledelse af strategi’

STRATEGOS hjælper Væksthus Sjælland med at skabe vækst og fremgang i regionen

Søren Duckert, projektleder, Væksthus Sjælland:

”Vores ambition var at udvikle ’verdens bedste strategiforløb’ for ejerledere i Region Sjælland. Sammen med STRATEGOS er det lykkedes at udvikle et overbygningsforløb, som deltagerne rent faktisk kan omsætte til praksis i egen virksomhed. Træningen er intuitiv enkel og gør en reel forskel i virksomhederne. Vi har været særdeles tilfredse med STRATEGOS som leverandør på Masterforløbet.”

Udfordring: Stort potentiale for vækst og fremgang i Region Sjælland

Væksthus Sjælland er sat i verden for at skabe vækst og fremgang for virksomheder på Sjælland, Gennem et Masterforløb i ”Ledelse af strategi” ønskede Væksthus Sjælland at styrke de strategiske lederkompetencer hos de mest ambitiøse ejerledere i regionen.

Masterforløbet skulle tage højde for, at ejerledere for små og mellemstore virksomheder typisk har en meget hektisk hverdag, hvor den daglige ’hvirvelvind’ nemt kan vælte selv den bedste planlægning omkuld på et øjeblik.

STRATEGOS blev efter en omhyggelig udbudsproces valgt som den konsulentvirksomhed, der skulle udvikle og gennemføre ”verdens bedste strategiforløb” for ejerledere i Region Sjælland.

Opgaven: Design og gennemfør ”verdens bedste strategiforløb” for ejerledere

I tæt samarbejde med Væksthus Sjælland designede STRATEGOS et forløb, der blev gennemført i fire hold for over 60 ejerledere. Efter en ”onboarding workshop” kom deltagerne igennem tre intensive moduler med individuel sparring og opfølgning mellem modulerne.

Onboarding workshoppen satte fokus på deltagernes individuelle måder at tænke, agere og træffe beslutninger på. Dette er særligt afgørende for ejerledere, fordi de gennem deres personlighed påvirker alle hjørner af virksomheden.

Modul 1 satte fokus på, hvordan man som ejerleder kan udvikle en stærkt motiverende ambition og få andre med ombord på rejsen, hvordan man kan tænde lyset i øjnene på alle nøglespillere, samt hvordan man kan organisere arbejdet med strategi for at sikre massiv fremdrift hen imod de målbare resultater.

Modul 2 foregik i Rotterdam, Holland, og satte fokus på, hvordan man kan orientere sig mod markedet og kunderne. Deltagerne lærte her, hvordan en særlig opmærksomhed mod udviklingen i kundernes behov kan gøre det muligt at navigere virksomheden derhen, hvor der er mindst konkurrence. Ejerlederne lærte også, hvordan de kan ”disrupte” deres egen virksomhed – og i tide profitere af udviklingen i kundernes behov, før konkurrenterne gør det.

Modul 3 satte fokus på, hvordan man som ejerleder kan skabe en handlekraftig organisation, hvor de strategiske indsatser ikke bliver væltet omkuld af hverdagens ”hvirvelvind”. Det kræver, at den enkelte leder finder sin helt egen ”opskrift”, der båder matcher lederens personlige profil og kulturen i virksomheden.

STRATEGOS varetog størstedelen af træningen i forløbet, og internationalt anerkendte eksperter fra Danmark og udlandet supplerede med deres udvalgte spidskompetencer.

Klik her for at læse mere om indholdet i Masterforløbet – Ledelse af Strategi.

Resultat: Stærkere ejerledere, der beslutter bedre og eksekverer hurtigere

Ejerlederne har lært at udstikke en motiverende vinderkurs, der sikrer en bedre opfyldelse af kundernes behov i fremtiden. Deltagerne har også lært, hvordan vigtige beslutninger bliver truffet bedre ved at belyse dem fra alle relevante synsvinkler, herunder både rationelle og emotionelle. Det gør det muligt at navigere bedre i et marked med stor omskiftelighed.

Deltagerne er desuden blevet trænet i at opstille målbare mål og resultater, og hvordan de kan få alle nøglespillere med ombord på den rejse, som skal sikre virksomheden vækst og fremgang. Gennem inspiration, træning og sparring har ejerlederne også lært metoder til at skabe konstant fremdrift – og dermed i sidste ende tage den forretningsmæssige gevinst hjem.

Gennem en større selvindsigt blev virksomhedslederne bevidste om, hvordan de kan bringe dem selv endnu bedre i spil som ledere. Kombineret med en værktøjskasse, som er skræddersyet til livet som ejerleder, er de derfor klædt godt på til at sikre, at hele organisationen præsterer maksimalt på vejen mod det langsigtede mål.

Sidst, men ikke mindst, har Masterforløbet gjort det muligt for deltagerne at udvikle værdifulde personlige netværk og dermed få værdifuld sparring fra andre ambitiøse ejerledere.

Masterforløbet blev gennemført med 100% tilfredshed blandt deltagerne, og 9 ud af 10 deltagerne oplevede i høj eller meget høj grad, at de kunne omsætte træningen til praksis i egen virksomhed. En betydelig andel af deltagerne har på egen hånd valgt at fortsætte samarbejdet med STRATEGOS efter endt deltagelse på Master-forløbet.

Klik her for at se og høre, hvad Carsten Jensen fra CKJ Steel A/S og Michael Thomsen fra Skel.dk har fået ud af at deltage på Masterforløbet.